Coaching

Coaching

Naszym coachem jest Agnieszka Polarczyk – Białek

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu autorskich warsztatów z zakresu kompetencji liderskich, m.in.: skuteczny lider, zarządzanie konfliktem, efektywna komunikacja, budowanie i utrzymywanie relacji, świadomość swoich możliwości, kontrola emocji i radzenie sobie ze stresem. Specjalizuje się w autorskiej i nowatorskiej metodologii Lean coaching, dotyczącej zmian i wdrożeń w organizacjach.

Motto Agnieszki: „Myśl. Wierz. Marz. Miej odwagę”