Mentoring

Mentoring

Naszych klientów zachęcamy do mentoringu, przyczyna to  korzyści
  • lepsze przygotowanie pracowników do wykonywanych obowiązków
  • maksymalizacja potencjału pracowników
  • wsparcie procesu przekazywania wiedzy wewnątrz organizacji
  • wzmocnienie kultury organizacyjnej
  • wsparcie procesu sukcesji
  • poprawienie jakości komunikacji w ramach organizacji